Er is altijd wel iemand beledigd

Helaas wordt de vrijheid van denken nogal eens verward met de vrijheid tot beledigen. Unfortunately, freedom of thought often gets confused with freedom of insult.  

Advertenties